Ý tưởng quy hoạch mới quần thể vui chơi giải trí Làng Châu Âu tại Lâm Đồng có gì đặc biệt?

Ý tưởng quy hoạch mới quần thể vui chơi giải trí Làng Châu Âu tại Lâm Đồng có gì đặc biệt?

Ngày 19/7/2022, UBND huyện Di Linh phát đi Công văn số 1585 /UBND-XD gửi các phòng ban có liên quan cùng Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam, Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư ISRAEL về việc hoàn thiện…

Bất động sản Lâm Đồng sẽ diễn biến ra sao trong thời gian tới?

Tỉnh Lâm Đồng vừa có động thái tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho việc hiến đất làm đường và tách thửa đất tại địa phương, qua đó tạo điều kiện cho người dân tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định. Đổ xô…